Buzzergame

Buzzergame er et spill som tester dine ferdigheter da det gjelder stødighet på hånden. Spillet startes med og trykke på startknappen på høyre side. Etter at spillet starter så skal metallpinnen føres hele veien opp til målet som er på toppen av spillet. Den som klarer og føre opp pinnen rundt metallstangen og opp til toppen med færrest berøringer vinner. Det gjelder altså og berøre minst mulig på turen opp til mål. Metallpinnen det spilles med er lukket rundt røret slik at det ikke lar seg gjøre og jukse. Det er også elektronikk som registrerer berøring. Ved berøring så tildeles det 20 poeng. Maks antall poeng som kan tildeles er 999.

Vinneren blir den med færrest poeng.

Buzzergame er et spennende ferdighetsspill som krever god konsentrasjon under spill. Buzzer anbefales i kombinasjon med ferdighetsspill som Catch The Light, Styrkeprøven og Wild River.

Instruksjoner:

1. Trykk på startknappen på høyre side.
2. Plasser metallpinnen i laveste posisjon og berør startpunktet når du er klar.
3. Når du hører start-signalet beveger du metallpinnen oppover uten å komme borti røret.
4. Du får 20 poeng for hver berøring.
5. Når du kommer til topps, berører du stopp-punktet.
6. Antall tildelte poeng vises på det digitale displayet. Den med færrest poeng er vinneren.

 

Buzzergame

Buzzergame

Buzzergame detaljer

Buzzergame detaljer